(1)
Kuzmenkova, V. ВЛИЯНИЕ БЛОКЧЕЙНА НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ. НК 2022, 10, 129-142.